Hudební olympiáda

Hudební olympiáda

11. března 2018

V sobotu 17. 2. se v budově Gymnázia a Hudební školy hl.města Prahy konala 1. celostátní hudební olympiáda.

Mezi nominovanými soutěžícími uspěla i naše žákyně Lucie Kovářová z V4.A, která se v 1. kategorii (tj. do 15 let) umístila ve stříbrném pásmu a navíc obdržela „Mimořádné ocenění za skvělý pěvecký výkon“!

Mezi velkou konkurencí, kterou tvořili převážně žáci ZUŠ, bylo gymnazistů pouze několik.

Všichni měli za úkol přednést ve dvou koncertních vystoupeních píseň s českým textem a vlastní kompozici, při které mohli mít vlastní spoluhráče ( tady je na místě poděkovat Kubovi Vltavskému z V5.A, který Lucii poskytl houslový doprovod).

Soutěžící museli absolvovat též testy z hudební nauky, poslechu, intonace a rytmu.

Domnívám se, že tato akce byla nejen úžasnou zkušeností, ale i příkladem pro další zájemce.

Oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jiřina Řehořová