Veškeré informace ohledně maturitních zkoušek jsou maturantům dostupné ve zvláštní Google učebně (Maturita 20xx) zřízené za tímto účelem. Zápisový klíč je maturantům předán nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky v profilové části. Pokud z nějakých důvodů nemá maturant do učebny přístup, obrátí se na vedení školy, které mu přístup poskytne.

Termíny konání zkoušek jsou dostupné v plánu akcí školy.