Jak nezkazit přijímačky…

Jak nezkazit přijímačky…

18. února 2015

…. zajímalo budoucí uchazeče o studium z 5. a 9. tříd základních škol.

Odpověď hledali společně s našimi učiteli v rámci stejnojmenného semináře, který se na Randovce uskutečnil v úterý 17. února. Jeho cílem bylo seznámit uchazeče i jejich rodiče s formou SCIO testů tak, jejich rámcovým obsahem, způsobem vyhodnocení a doporučit, jak se na nadcházející zkoušky co nejlépe připravit.