Jak nezkazit přijímačky?

Jak nezkazit přijímačky?

8. února 2012

To je otázka, která v letošním roce trápí větší počet žáků 5. a 9. tříd základních škol, než tomu bylo v letech předchozích…

Důvodem jsou jednak změny v legislativě platné od 1. ledna 2012, které významným způsobem upravují práva a povinnosti žáků i škol v přijímacím řízení, a pak také rozhodnutí Libereckého kraje zohlednit v přijímacím řízení do maturitních oborů výsledky jednotného testování CERMAT, které žáci podstoupí 23. a 24. dubna 2012.

Ve snaze pomoci budoucím uchazečům a jejich rodičům v orientaci v této problematice připravila naše škola na 7. února 2012 seminář Jak nezkazit přijímačky. V podvečer se jich sešlo v Randovce nezvykle velké množství. 76 potenciálních uchazečů z 5. tříd a 82 ze tříd devátých. Jídelnu pak zaplnili jejich rodiče. Během 70 minut si žáci prošli s našimi učiteli cvičné varianty testů CERMAT, dozvěděli se o strategii řešení testových úloh i způsobu jejich záznamu do záznamových archů. Jejich rodiče se ve stejnou dobu seznamovali s legislativou, kritérii přijímacího řízení a strukturou testů CERMAT.

Všem, kteří se semináře zúčastnili, přejeme hodně trpělivosti při přípravě a hodně štěstí u přijímacích zkoušek