Kouzelná fyzika – cesta na Mars

Kouzelná fyzika – cesta na Mars

10. května 2011

Jedním z cílů Kouzelné fyziky bylo názorně ukázat studentům, že se s fyzikou i dalšími přírodními a technickými obory potkávají, aniž to kolikrát tuší….

a že bez nich by některé i zdánlivě nesouvisející disciplíny, jako je třeba medicína, nebyly na takové úrovni, na jaké v současné době jsou.

Devadesátiminutový blok byl postaven na interaktivním principu. Celé to bylo pojato jako cesta na Mars. Středoškoláci si mohli pod vedením lektorky Lucie Filipenské z Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy vyzkoušet řadu pokusů a experimentů, například změřit, kdo ze třídy má nejsilnější stisk ruky nebo objem plic, obsah CO2 ve vzduchu apod..

Ukázky nejrůznějších fyzikálních měření se týkala každodenního života. Svět fyziky a techniky se tak studentům představil atraktivní formou. Fyzika, chemie a matematika totiž často patří k předmětům, které studenty spíše nudí a nemají na ně příjemné vzpomínky. Často nechápou, proč se právě tyto předměty mají učit, protože získané znalosti nedovedou uplatnit v životě..

Pásmo „Kouzelná fyzika“ bylo realizováno v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO), jehož realizátorem je MŠMT, kde společnost Česká hlava je jejím regionálním koordinátorem v kraji Praha, ve Středočeském a v Libereckém kraji. Společnost Česká hlava se již desátým rokem věnuje aktivitám zaměřeným na podporu vědecké a technické inteligence a její akce uvedeného projektu probíhají pod souhrnným názvem Discovery Weeks.