Kristýna 2007 – letní sportovní kurz V 7. A a 2. A

Kristýna 2007 – letní sportovní kurz V 7. A a 2. A

11. června 2007

Kurz se konal od neděle 3. června do pátku 8. června 2007..

Navazujíc na veskrze kladné zkušenosti z loňského roku se i letos letní sportovní kurz konal v autokempu Jiránek v areálu Kristýna u Hrádku nad Nisou. Kemp leží v těsné blízkostí česko-polsko-německého trojmezí..

Učitelé P. Jandera, L. Blahout, M. Podoubský, Z. Krupčíková, J. Drábková a M. Rýdlové včetně našeho školníka (zkušeného lezce) Z. Nováka nabídli frekventantům kurzu pestrý program. Studenti si postupně vyzkoušeli základy vodáctví na stojaté i tekoucí vodě, lezení na stěnu v Horních skalách Lužických hor, základy orientačního běhu tamtéž a cyklistiku v příhraničí Čech, Polska a Německa. Zároveň si prohlédli filmaři vyhledávaný Grabštejn, povrchový lom u města Bogatyňa, Žitavu, Oybin.

Ve středu si zájemci mohli vyzkoušet přístrojové potápění. Přibližně 10 dobrovolníků se pod dohledem potápěčských instruktorů firmy DIVING s.r.o. vydalo pod hladinu zatopeného lomu Kristýna. Firmě DIVING s.r.o touto cestou děkujeme.

Letos poprvé jsme využili nabídky jabloneckého paintballového klubu Tvrdey zásah, o.s. Značná část studentů se tak změnila na bojovníky, které změřili své síly v členitém lesním terénu. Nejeden si odnesl památku v podobě modřiny všemi barvami hrající.

Všichni se pokusili zorientovat při hledání kontrol v závodě připraveném v okolí Dolního Sedla. Absolutní vítězkou se stala s přehledem Martina Fólová. Druhý byl Tonda Lehký a třetí Jan Pernikl. Orientačního běhu se s překvapivými výsledky zúčastnili i zástupci „štábu“ P. Jandera a M. Podoubský:

Ve středu proběhl velký volejbalový turnaj všech družstev. Zvítězilo družstvo „Zuzuhonikuneda“ pod vedením Zuzky Tulpové ve složení: D. Štěpánová, Z. Saifrová, O. Kujan, H. Pernikl, Nikola ? N. Fischerová. Dále výběr studentů 2.A podlehl týmu učitelů. Ten se pak musel sklonit před herními kvalitami výběru septimy.

Ve čtvrtek jsme se rozjeli na celodenní cyklistický výlet podle zájmu a výkonnosti.

Třetí družstvo J. Drábkové a L. Blahouta vyrazilo do Jablonného.

Druhé družstvo Z. Kupčíkové a M. Podoubského se s koly na zádech v potu tváře vyškrábalo na horu Hvozd. S bouřkou v pedálech vyjelo následně na Jedlovou, kde v útulném prostředí hospůdky hromy a blesky přečkalo. Ne tak družstvo třetí, kterému přívaly vod smyly pot a prach cest. Prvnímu družstvu, kterému tempo udával obávaný P. Jandera, se bouřce podařilo značnou kilometráží a nevypočitatelným kličkováním Lužickými horami ujet úplně.

Počasí se v průběhu kurzu stále zlepšovalo.Uplakaný začátek vystřídalo teplé a slunečné počasí. Vyvrcholením kurzu byl páteční pentatlon, ve kterém smíšená družstva musela postupně absolvovat plavání, jízdu na stojaté vodě, základní volejbalové dovednosti, prolézání rybou, štafetový běh kombinovaný s jízdou na kole. V tomto závodě zvítězilo družstvo „Havana Club“ Elišky Křivancové ve složení P. Halama, T. Skrbková, B. Šmídová, M. Vraný, J. Drbohlav, T. Brabec, Z. Jermanová. Gratulujeme!!!

Letošní letní sportovní kurz hodnotíme jako vydařený. Podařilo se nám nabídku sportovních aktivit rozšířit o paintball při zachování všech sportů z loňského roku.

Jako „štáb“ chválíme účastníky za hojnou účast, bezproblémový průběh a sportovní nasazení.

Pentatlonová báseň Lukáše Moravce:

Dneska máme pentatlon
klídek, poho, žádný shon.

Podle Jandery určení
ještě že má pochopení.

Podoubský má rovnic v hrsti
ten nás z kopce nezabrzdí.

U Blahouta mlčet líp
nebyl by to celý vtip.

Drábková je kamarádka
kilometry bere zkrátka.

Když je vody v flašce u dna
je tu Krupči artéz – studna.

Honem na start, horempádem
devět je jen jednou za den.