Ředitel školy stanovil následující jednotná kritéria pro přijímací řízení 2021: