Kulturní ledovec aneb studentská výměna 2006

Kulturní ledovec aneb studentská výměna 2006

18. března 2006

Již po třinácté měli studenti našeho gymnázia šanci využít výměny s německým Jakob Brucker gymnáziem v Kaufbeurenu. Společná historie obou našich měst propojila i nás studenty, a tak jako každým rokem bylo hlavním cílem našeho setkání nalézt cestu ke vzájemnému porozumění…

Jaká byla studentská výměna 2006?
Ve workshopu nazvaném „Tolerance“ jsme se dozvěděli mnohé o původu některých našich předsudků a jak je pomocí vzájemného poznávání odbourávat. Gymnázium v Kaufbeurenu nám také umožnilo seznámit se s historií česko – německých vztahů, zvláště pak spojitosti Jablonce s německým Neugablonz. Speciálně pro nás pak také byla připravena hodina řečtiny, němčiny a dějepisu. Teorie pak byla doplněna praxí v muzeu v Neugablonz, kde jsme měli šanci nahlédnout očima druhé strany na odsun německého obyvatelstva z českého pohraničí po 2. světové válce. Dalším příjemným výletem byla také návštěva hlavního města Bavorska – Mnichova. V galerii jsme zde obdivovali moderní umění skupiny „Der blaue Reiter“ (Modrý jezdec). Ať už se do nás uměleckých laiků tato výstava zapsala jakkoli, náš kulturní rozhled rozhodně rozšířila. Stejně tak i večerní představení Shakespearovy komedie „Mnoho povyku pro nic“ ve Volkstheater München – Lidovém divadle Mnichov.

Naše vzdělávací aktivity byly ale jen špičkou pomyslného ledovce, neboť ta největší a nejdůležitější část je vždy skryta pod vodní hladinou. Seznámení se s cizí kulturou a navazování nových přátelství se odehrávala především v hostitelských rodinách, malých hospůdkách i na tanečních zábavách. Společně strávený čas byl přesně tím, co naše vztahy nejvíce ovlivnilo.

Tento výměnný program nám umožnil prožít jeden nezapomenutelný týden ve společnosti našich nových přátel a známých. Všem, kteří se jakkoli podíleli na jeho uskutečnění moc děkujeme! Zvláštní dík patří ale hlavně paní učitelce Doležalové, která neuvěřitelně pohodově vedla celou naší „divou skupinu“ :. Obrovským dílem se zasloužila o nadšený úsměv nás všech.

Veronika Semelková a Václav Linhart

Názory účastníků:

Byla jsem příjemně překvapena přátelským přijetím hostitelské rodiny a v podstatě celým pobytem v Německu. Poznala jsem spoustu nových lidí, jejich zvyky a kulturu a bylo těžké se s nimi rozloučit. V neposlední řadě mi tato výměna pomohla v rozvoji mých znalostí německého jazyka a byla pro mne velmi cennou zkušeností.

Hanka Fejfarová

Týden v Německu mě obohatil o spoustu nových zážitků a zkušeností. Poznala jsem zvyky v jiné rodině a cizí zemi. Občas bylo trochu těžké se domluvit a porozumět, ale obě strany se snažily. Program byl velmi nabitý, ale některé části (např. galerie v Mnichově) by bylo podle mně lepší vynechat nebo zaměnit.
Celý týden byl velice náročný, ale já si myslím, že určitě stál za to.

Hanka Štosová

Naše výměna s německým Kaufbeuren se nesl v duchu zábavy a zdokonalování mých jazykových schopností. Navázal jsem mnoho nových přátelských vztahů a poznal část německé kultury. Každý den jsme měli společný program ve škole i mimo ni. Měli jsme možnost dozvědět se mnohé z historie Neugablonz, ale i starého Jablonce nad Nisou.
S naší česko-německou výměnou jsem byl moc spokojený. Přivezl jsem si mnoho nových zážitků a poznatků.

Jan Hübner

V Kaufbeurenu jsem byl již po druhé na výměně s Jakob Brucker gymnáziem. Líbilo se mi rozdělení programu – dopoledne program od školy a odpoledne program od našich hostitelských rodin. V hostitelské rodině mě přijali skvěle. Chovali se ke mě jako ke členovi rodiny. Bydlel jsem ve vesnici Germaringen a vadilo mi jen dojíždění, na které nejsem z domova zvyklý a které zabere celkem dost času.
Líbilo se mi muzeum v Neugablonz. Jedná se mimo jiné o muzeum dějin 2. světové války z Německa a také z Čech, z oblasti Jablonce. I výlet do Mnichova se mi moc líbil (škoda jen, že jsem v divadle moc nerozuměl).
Celkově na mě výměna udělala dobrý dojem, a příští rok pojedu nejspíš znovu. :-)

Martin Pelíšek

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že výměnný pobyt s Gymnáziem v Kaufbeuren byl jeden z mých nejlépe prožitých týdnů za poslední rok. Během devíti dnů jsem měl možnost dennodenně mluvit německy, a tak rozvíjet své schopnosti a více ovládnout němčinu. Také si moc cením toho, že jsem poznal nové město, a to počínaje historií přes kulturu až k tomu, jak se v něm dnes žije. Díky této výměně jsem mohl navázat nová přátelství, kterých si velice cením, a doufám, že potrvají i nadále.

Václav Linhart