Letní sportovní kurz

Letní sportovní kurz

Letní sportovní kurz

24. června 2022

V pondělí 23. května se třídy 1.A a V5.A sešli v kempu Jiránek u jezera Kristýny, aby se skrz svou lásku ke sportu lépe seznámili.

Hned po příjezdu jsme byli náhodným generátorem týmů rozděleni do čtyř skupin. V tomto uskupení jsme se první dva dny prostřídali na různých aktivitách. Mezi aktivity se řadili cyklistika pod vedením hlavního motivátora Libora Titěry, pro kterého byl každý kopec poslední, a IT technika Miloně Podoubského, vodáctví s Petrem Janderou, kde náplní bylo kroužení kolem mol v náhodném pořadí a sjezd dvacetimetrového úseku nejdivočejší řeky v okolí. Dále následovalo lezení vedeno Kristýnou Hádkovou, díky které jsme ve zdraví zdolali cestu na skálu a zpátky, a Lubošem Blahoutem, který nám mimo slaňování dal příležitost zapálit táborový oheň jednou sirkou a zhlédnout kácení monumentální břízy. Nakonec pro nás Zuzana Krupčíková, i s jejími ošetřovatelskými schopnostmi, a Magda Rýdlová, která po své meteorologické předpovědi poslala žáky do lesa za zvuků hromů během osvěžující bouřky, připravily orientační běh.

Ve středu si po dlouhém vyjednávání žáci dobrovolně vybrali dopolední aktivitu. Jedna skupina si mohla užít výlet po řece Nise až do německého Hirschfelde a zpáteční cestu na koloběžkách za silného deště. Druhá skupina vyrazila na strastiplnou cestu na trojmezí a do nedalekého obchodu, přičemž pro přesun též využili koloběžky. Třetí skupina se vydala na dlouhý pěší výlet, při kterém mohli zahlédnout krásu místních mokřadů.

Odpolední aktivity zahrnovaly závod v orientačním běhu, potápění, při kterém potápěči nic nezpozorovali, a sebeobrana vyučována policistou se sníženou pohyblivostí. Večer došlo k poločasovému vystřídání profesorů, což se ukázalo jako výborný taktický manévr. Kemp opustila Magda Rýdlová, a díky tomu se výrazně snížil počet orientačních běhů. Naopak kemp přívítal Luboše Krále, který svým příjezdem začal konkurovat dosavadnímu IT technikovi Miloňi Podoubskému.

Na celodenní čtvrteční výlet se studenti rozdělili do tří výkonnostních skupin. Nejkratší výlet proběhl za doprovodu Luboše Krále a Zuzany Krupčíkové. Zpestřením cesty byla konverzace s milou paní vrátnou z Turówa.

Druhá skupina se vydala s učiteli Lubošem Blahoutem, Kristýnou Hádkovou a Miloněm Podoubským na objížďku vrcholů Hvozd, Luž a Jedlová. Pro načerpání sil se po zdlouhavém vyměňování duší, zapříčiněných dvojitým defektem, zastavili v kavárně.

Neuvěřitelných 100 km najela první skupina pod vedením zkušených cyklistů Libora Titěry a Petra Jandery. Tato skupina vyjela na všechny tři již zmíněné vrcholy a jako odměnu po splněné výzvě byla každému z nich zakoupena kofola panem Titěrou, čímž se mu výlet prodražil.

Poslední den byl zakončen závodem mezi týmy. Závod se skládal ze čtyř dispciplín, jimiž byly plavání, kanoistika, jízda na koloběžkách a běh. Po prvních dvou disciplínách proběhla pauza, kde si mohli odpočinout plavci zvoleni za daný tým. Vyhrála skupina, která jako první dokázala sestavit lidskou pyramidu. Poté proběhlo vyhlášení a poděkování organizátorům celého kurzu.
Studenti se vrátili domů se skvělými zážitky.

Silvie Marcinová, Václav Váňa
1.A, V5.A