Letní sportovní kurz

Letní sportovní kurz

Letní sportovní kurz

7. června 2018

Název mise: Letní sportovní kurz Gymnázia Dr. Antona Randy
Datum: 28. 5. 2018 – 1. 6. 2018
Místo mise:  Kristýna – Hrádek nad Nisou
Cíl mise: Zvýšení fyzkultury a akceschopnosti teamu A a B pro plnění náročných úkolů studia.
Team A – kvinta
Team B – prvák
Velitel mise: generálmajor P. Jandera
specializace: logistika, teambuilding
První velící důstojník: L. Blahout
nickname: Mistr 1 sirka
specializace: přežití v divočině
Druhý velící důstojník: M. Podoubský
specializace: IT, přesun na jednostopých vozidlech
Třetí velící důstojník: Z. Krupčíková
přesun na jednostopých vozidlech, likvidace parazitických tvorů IXODES
Čtvrtý velící důstojník: Z. Fišerová
přesun na jednostopých vozidlech, ketering
Pátý velící důstojník: M. Rýdlová
specializace: rekognoskace neznámého terénu
Šestý a sedmý důstojník v záloze: L. Titěra a M. Bicenc
specializace: přesun na jednostopých vozidlech v extrémních fyzických či psychických situacích
První externí rotný: V. Hojač
specializace: přežití v divočině, japanolog
Úkoly mise: 
1. přesun motorizovanými vozidly a po vlastní ose z místa A do místa B – SPLNĚNO
2. dočasná kolonizace lokálního charakteru – SPLNĚNO
3. zdolání oleárních vodních ploch plavidly – SPLNĚNO
4. vzájemný kontakting teamu A a teamu B –  SPLNĚNO
5. vertikální přesuny ve skalnatém prostředí – SPLNĚNO
6. přijetí zkušeností skupiny boje s temnými silami EICILOP – SPLNĚNO
7. studium hydrobiologických poměrů místního vodního zdroje – SPLNĚNO
8. celodenní průzkum okolí základny ve skupinách na jednostopých vozidlech – SPLNĚNO
9. porovnání úrovní dovedností jednotek týmu A a B plněním kombinovaných aktivit se závěrečnou stavbou monumentálních pyramid – SPLNĚNO
10. přesun motorozovanými vozidly z místa B do místa A – SPLNĚNO
Zranění: Přesto, že jednotlivci byli v průběhu mise vystaveni silnému elektoromagnetickému záření místní hvězdy, čelili útoku parazitických tvorů IXODES a CULEX, prodělali drobná tržná poranění, akce se obešla bez závažnějších zdravotních problémů.
Celkové hodnocení mise: ÚSPĚŠNÁ
Zapsal: Kristýn Hrádecký