Maturitní zkoušky 2011

Maturitní zkoušky 2011

24. června 2011

Ve středu 22.6.2011 proběhlo v obřadní síni jablonecké radnice slavnostní předání maturitních vysvědčení úspěšným absolventům nových státních maturit…

Tito studenti, vlastně jako první ročník nové generace, měli možnost si na vlastní kůži porovnat své vědomosti se stejně starými maturujícími vrstevníky z celé naší republiky. Z rukou ředitele školy pana T.Hofrichtera a místostarosty města Jablonce n.N. pana Petra Tulpy převzali proto nejen samotné maturitní vysvědčení, ale i Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka.

Maturitní zkouška se totiž jako celek skládala ze dvou částí. Školní (profilová) část ze dvou volitelných předmětů měla stejný průběh jako v letech předchozích, studenti si zde volili zpravidla stejné předměty, ze kterých budou skládat přijímací zkoušky na vysoké školy. Státní část maturit (povinně z českého jazyka a literatury, volitelně buď cizí jazyk, nebo matematika) se pak skládala z písemných prací a části ústní.

Z celkového počtu 83 maturujících bylo u státních částí maturit úspěšných 80, což v přepočtu znamená, že pouze necelá 4% studentů zde neuspěla. V osmileté třídě prospělo dokonce 23 žáků s vyznamenáním, a to i přes to, že podstatná většina z nich volila vyšší úroveň obtížnosti. U školních profilových zkoušek pak neprospěli další 4 studenti. Opravné termíny maturitních zkoušek proběhnou během měsíce září letošního roku.

Celkovou úspěšnost naší školy v porovnání s ostatními se z CERMATu zatím nepodařilo získat. Údaj o „skóre“ školy zveřejnil CERMAT pouze u 3 škol v kraji a nesdělil ani algoritmus jeho výpočtu. Uvádíme proto alespoň základní údaje o maturitních zkouškách v naší škole:

Přehled volby obtížnosti a úspěšnost v jednotlivých třídách u státní části maturit
předmět úroveň oktáva 4.A sportovci S4.A
Český jazyk a literatura základní 21 28 23
vyšší 9 1 1
Cizí jazyk základní 0 17 24
vyšší 23 12 0
Matematika základní 5 3 5
vyšší 4 2 0
neuspěli celkem 0 1 2