Maturitní zkoušky v září 2010

Maturitní zkoušky v září 2010

1. září 2010

Všichni, kteří v květnu 2010 neuspěli u maturitní zkoušky z jednoho předmětu se sešli ke svým druhým pokusům…

Maturitní komise měla za úkol vyzkoušet 16 adeptů na titul „absolvent gymnázia“. 15 z nich konalo opravnou zkoušku z jednoho předmětu, jedna studentka pak maturovala v řádném termínu ze všech 4 předmětů. Všichni studenti u maturitní zkoušky prospěli.