Mikuláš na Randovce

Mikuláš na Randovce

9. prosince 2016

Opět, jako každý rok, navštívil naši školu Mikuláš s družinou andělů a čertů…

Družinu andělů a čertů tradičně tvořili žáci z V3.A. Netradičně však došlo k prohození čertů za holky a andělů za kluky.

Doufáme, že jste si to všichni patřičně užili a přejeme šťastné a veselé prožití vánočních svátků.