Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

9. prosince 2013

Je 5.12. několik minut před osmou hodinou a ve třídě V3.A se dolaďuje a studuje plán..

Ve třídě se začíná vyskytovat zmatek. Příchází náš první problém. Andělé zapomněli košík na bonbony. Na poslední chvíli nás zachránila paní učitelka Drábková, která nám přinesla kartonovou krabici.
Několik minut po osmé hodině jsme vyrazili za naši první třídou. Plán byl takový, že žáci, kteří zlobili, si vybrali mezi třemi kartami, na kterých byly napsané čertovské a mikulášské pochoutky. Odvážliví a nestydliví žáci nám i zazpívali.
Po návštěvě několika tříd se objevuje náš druhý problém. Jeden anděl nechal krabici s bonbony na chodbě a žáci z druhého ročníku, nám je snědli. Čerti si je podali a dali jim, co proto (doufáme, že si už nikdy nebudete zahrávat s čerty).
Poslední třídou na našem seznamu byla kvinta, která nám velmi zpříjemnila konec Mikulášské nadílky. Jeden žák nám zazpíval a pan učitel Mališ, jako jeden ze seznamu hříšníků, ochutnal Čertovskou pistáciovou zmrzlinu. Nakonec toho litoval, že radši nepřednesl básničku. Na závěr chceme poděkovat paní učitelce Jungmannové a paní učitelce Drábkové za pomoc.

Doufáme, že příště bude méně hříšníků a přejeme Vám pěkné Vánoce.