Návštěva Žitavy

Návštěva Žitavy

25. prosince 2009

17.12.2009 jsme se vydali s polovinou třídy V3.A do Žitavy navštívit tamější gymnázium a vánoční trhy…

Sešli jsme se v Jablonci na hlavním nádraží, kde jsme spolu se sextou, která jela až do Drážďan, nastoupili do vlaku do Liberce a pak společně pokračovali až do Žitavy. Po dlouho trvající cestě jsme dorazili na místo určení, kde na nás čekali vybraní studenti z gymnázia. Po příchodu do školy jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina si šla prohlédnout školu a druhá zatím jedla typické německé vánoční cukroví a pila čaj na zahřátí. Každá skupina si zkusila oba dva programy (samozřejmě, že bylo zábavnější chodit po škole a bavit se se svými novými kamarády).Po prohlídce školy jsme se rozdělili do 5 skupin a pracovali jsme společně s německými studenty na různých stanovištích. Četli jsme články o Vánocích, vytvářeli jsme jídelníček, psali vánoční přání a vystřihovali jsme svícínky. Vyzkoušeli jsme si, jak se domluvíme a myslím, že vzájemná komunikace se vydařila.
Do cca 14:00 jsme byli všichni ve škole a pak jsme šli na trh. Když jsme došli na náměstí (spíše na náměstíčko), tak jsme dostali na hodinu rozchod. Na trhu jsme si koupili typický německý „Bratwurst“ a někteří teplé kakao. Někteří hned zalezli do krámu s oblečením a někteří do pekařství, ale myslím, že každý se vydal tam, kde se mohl aspoň trochu zahřát.
Nakonec jsme se sešli u kostela na náměstí a odešli jsme společně jako třída na vlak, který nás zpátky dovezl do Liberce. V Liberci jsme běželi přes celé nádraží, abychom stihli náš vlak do Jablonce.