Novinky a rozvrhy 2019/20

Novinky a rozvrhy 2019/20

Novinky a rozvrhy 2019/20

29. srpna 2019

Dne 29. 8. byly zveřejněny finální rozvrhy pro školní rok 2019/20, který již klepe na dveře a s ním i několik novinek, na které se mohou studenti těšit…

  • z knihovny jsme udělali studovnu a naopak, studovna je teď blíž studentům a také se zvýšil počet počítačů dostupných pro studium
  • nechali jsme vymalovat studijní část budovy, chodby jsou teď světlejší (v průběhu roku ještě doladíme výzdobu stěn v součinnosti s vyučujícími EVV)
  • staré informačních cedule místností byly nahrazeny novými s QR kódy odkazujícími na aktuální rozvrhy místností včetně suplování

V průběhu prázdnin také probíhala stavba nových šaten sportovců, která bude až do listopadu pokračovat za nově vybudovanou zdí v prostorách šaten a vestibulu. Do dokončení stavby bude mimo provoz recepce školy a mohou nastat i další drobná omezení v tomto prostoru. Součástí této stavby je i vybudování nového přístupu na školní hřiště z ul. P. Bezruče, aby studenti nemuseli hřiště obcházet.

Studentské agendy (potvrzení o studiu, prodej kreditu pro MyQ, atd.) bude po tuto dobu na sekretariátu školy vyřizovat paní Janušková.

Z výčtu novinek je to snad vše a tak zbývá jen dodat, že zahájení školního roku proběhne pod taktovkou třídních učitelů 2. září v 8.00 v kmenových učebnách.

Petr Koutek
zástupce ředitele