Aktuální projekty

Šablony pro kvalitní výuku 2020

Škola je zapojena do projektu “NAPLŇOVÁNÍ KRAJSKÉHO AKČNÍHO PLÁNU ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE II” č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, zkráceně NAKAP LK II , který je financován z fondů EU.

Šablony pro kvalitní výuku 2020

Na této škole je realizován projekt “Šablony pro kvalitní výuku 2020” č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016705 v rámci výzvy č. 02_18_065 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je financován z fondů EU.


Dokončené projekty

Šablony pro kvalitní výuku 2017

Na této škole byl realizován projekt “Šablony pro kvalitní výuku 2017” č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007023 v rámci výzvy č. 02_16_035 a výzvy č. 02_16_042 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je financován z fondů EU.