Projekty EU

Projekty EU
Projekty EU2018-06-14T13:58:58+00:00

Šablony pro kvalitní výuku 2017

Na této škole je realizován projekt “Šablony pro kvalitní výuku 2017” č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007023 v rámci výzvy č. 02_16_035 a výzvy č. 02_16_042 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který je financován z fondů EU.