Vzhledem k tomu, že někteří úspěšní uchazeči svůj úmysl vzdělávat se v naší škole nepotvrdí zápisovým lístkem, bude pravděpodobně možné přijmout i některé z těch, kteří ve výsledkové listině mají napsáno „nepřijat“. Takoví uchazeči musejí nejprve proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání. Pokud nejsou žádné jiné důvody ke zpochybnění přijímacích zkoušek, lze použít vzor odvolání, který škola připravila. Vzor je možné si stáhnout v editovatelném formátu (volba soubor – stáhnout jako).

Důležité je, aby odvolání splňovalo všechny formální náležitosti stanovené zákonem a nebylo podáno dříve než zákonný zástupce převezme rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.