Okresní kolo olympiády v českém jazyce

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

2. února 2020

Okresní kolo olympiády v českém jazyce se jako každoročně konalo na našem gymnáziu.

Porota složená ze zástupců středních škol okresu ohodnotila tentokrát jako nejlepší naše tři studenty: 1. se umístila Kateřina Brožková a 2. Vítek Pokorný – oba z kvinty. Na 3. místě, též s postupem do krajského kola, skončila Natálie Jebavá z 3.A.

Všem třem blahopřejeme, děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme též pěkné umístění 1. dubna v krajském kole v Liberci.

J. Řehořová