Okresní kolo olympiády v českém jazyce

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

20. února 2014

V úterý, dne 13.2. 2014, proběhlo na našem gymnáziu okresní kolo olympiády v českém jazyce II. kategorie..

.. dvacet účastníků z různých typů středních škol z celého okresu absolvovalo v soutěži část gramatickou a slohovou. Na základě vyhodnocení prací odbornou porotou se naše studentka septimy Mirka Šípošová umístila na 3. postupovém místě. Další naši studenti – Karolína Hovorková a Michal Puchrík (oba z kvinty) a Zuzka Beerová z oktávy obsadili též pěkná, byť nepostupová místa. Mirce přejeme hodně úspěchů v krajském kole a všem našim účastníkům – i školního kola – děkujeme za účast!