Okresní kolo v recitaci

Okresní kolo v recitaci

8. dubna 2014

V sobotu 22.3. se konalo v DDM Vikýř v Jablonci n.N. okresní kolo v recitaci pro základní školy a nižší třídy víceletého gymnázia…

Naši studenti si vedli přímo skvěle, neboť obsadili 4 nejdůležitější místa pro postup do krajského kola.
Ve III. kategorii postoupila Anička Hollmannová a Filip Sedláček (oba z V1A).
Ve IV. kategorii pak Šárka Knížková (V4A) a Ondřej Vlášek (V3A).
Zvláštní ocenění poroty obdržela Anička Blažková (V1A).
Vítězům gratulujeme, držíme palce do krajského kola a všem dalším našim účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Zdroj úvodního obrázku:

David Monniaux. File:Book Collage.png Wikimedia Commons [online]. [cit. 2014-04-08]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Book_Collage.png