Olympiáda lidských práv – Štěpán Tomek zabodoval

Olympiáda lidských práv – Štěpán Tomek zabodoval

Olympiáda lidských práv – Štěpán Tomek zabodoval

28. března 2023

Náš maturant Štěpán Tomek (V8.A) se nedávno velmi úspěšně utkal s mnohými konkurenty a probojoval se do republikového finále Olympiády lidských práv. Odnesl si zajímavou zkušenost a především obsadil krásné čtvrté místo. A zklamaný z „brambory“ rozhodně není.

Než mohl jet svou práci obhájit do Prahy, prošel úspěšně dvěma koly, která zahrnovala vždy psanou esej. V prvním online kole šlo o téma „Lidskoprávní otázky okolo klimatických změn + dopady na společnost“ s časovou dotací čtyřiceti minut, ve druhém kole měl za úkol vypracovat několikastránkovou práci na téma „AI a lidská práva + problémy s autorstvím“.

Finále se konalo 18. 3. 2023 v budově Nové radnice v Praze. V pěti minutách museli účastníci obhájit své práce z druhého kola, postoupilo 8 nejlepších. Na ty pak čekalo superfinále – improvizovaná diskuze s porotou na jedno z vylosovaných témat. Štěpán si musel poradit s tématem „Má mít jedinec alespoň morální povinnost bojovat proti globálnímu oteplování? Jak?“ Svými odpověďmi zaujal a ke čtvrtému místu upřímně gratulujeme a máme radost, že téma lidských práv studenty zajímá.

Ať se daří i nadále, Štěpáne. Děkujeme za reprezentaci.

Iva Skořepová