Opatření obecné povahy – dodatek

Opatření obecné povahy – dodatek

10. května 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako příslušný správní orgán vydalo Dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.