Ve dnech 2.– 7.5.2012 proběhla na naší škole písemná část státních maturitních zkoušek, ke které nastoupili všichni studenti maturitních tříd, kteří úspěšně ukončili studium posledního ročníku…

Ve středu 2.5.2012 nastoupilo k písemným zkouškám z českého jazyka a literatury tedy všech 82 maturantů. Zkouška se skládala ze dvou samostatných částí – prvou byl didaktický test a druhou pak písemná slohová práce, ve které si studenti mohli vybrat z deseti nabízených témat.

Čtvrtek 3.5.2012 a pondělí 7.5.2012 pak patřily cizím jazykům (anglický jazyk a německý jazyk), součástí těchto zkoušek byl i poslechový subtest, ve kterém maturanti potvrzovali, jak rozumí mluvené řeči v daném cizím jazyce.

Páteční den byl pak věnován didaktickému testu z matematiky. Byl určen těm 26-ti maturantům, kteří si nevybrali cizí jazyk.

Všichni maturanti nyní mají zhruba 2 týdny přípravy na ústní části maturit, které se budou konat v týdnu od 21. – 25.května2012 ajejichž součástí budou i zkoušky profilové, čili školní části.

Přejeme všem maturantům zdárné splnění „zkoušek dospělosti“, stejně tak i další následné pomaturitní studium.