Písemná část maturitních zkoušek 2012

Písemná část maturitních zkoušek 2012

7. května 2012

Ve dnech 2.– 7.5.2012 proběhla na naší škole písemná část státních maturitních zkoušek, ke které nastoupili všichni studenti maturitních tříd, kteří úspěšně ukončili studium posledního ročníku…

Ve středu 2.5.2012 nastoupilo k písemným zkouškám z českého jazyka a literatury tedy všech 82 maturantů. Zkouška se skládala ze dvou samostatných částí – prvou byl didaktický test a druhou pak písemná slohová práce, ve které si studenti mohli vybrat z deseti nabízených témat.

Čtvrtek 3.5.2012 a pondělí 7.5.2012 pak patřily cizím jazykům (anglický jazyk a německý jazyk), součástí těchto zkoušek byl i poslechový subtest, ve kterém maturanti potvrzovali, jak rozumí mluvené řeči v daném cizím jazyce.

Páteční den byl pak věnován didaktickému testu z matematiky. Byl určen těm 26-ti maturantům, kteří si nevybrali cizí jazyk.

Všichni maturanti nyní mají zhruba 2 týdny přípravy na ústní části maturit, které se budou konat v týdnu od 21. – 25.května2012 ajejichž součástí budou i zkoušky profilové, čili školní části.

Přejeme všem maturantům zdárné splnění „zkoušek dospělosti“, stejně tak i další následné pomaturitní studium.