Podzimní termín písemných částí státních maturit

Podzimní termín písemných částí státních maturit

6. září 2012

Ve dnech 3.9.-5.9.2012 proběhly na naší škole písemné části státních maturit pro ty studenty, kteří jarní termín nestihli nebo si případně některou část písemných maturit museli zopakovat. V letošním roce jsme byli vybráni mezi školy spádové…

…to v praxi znamenalo, že se k nám postupně dostavilo více než 40 maturantů ze šesti různých jabloneckých škol. Původně dle databáze v systému CERMAT se jich mělo dostavit o 12 více, ale řádné ukončení posledního ročníku studia na jejich kmenové škole bylo pro spoustu z nich limitujícím faktorem. Společně s těmito externími maturanty se k písemným částem dostavili i všichni tři přihlášení studenti z naší školy. Dle maturitního kalendáře pro podzimní termín 2012 by měly být výsledky didaktických testů uvolněny jednotlivým kmenovým školám v pondělí 10.9.2012. Věříme, že poprázdninový termín bude pro většinu absolventů termínem úspěšným.