Poesie-musik-woche čili literárně-recitační soutěž v Polsku

Poesie-musik-woche čili literárně-recitační soutěž v Polsku

23. dubna 2006

Ve dnech 18.-23. dubna 2006 měli studenti našeho gymnázia skvělou příležitost zúčastnit se literární soutěže a s ní spojeného semináře v Polsku. Letošní ročník probíhal v kouzelném prostředí městečka Kreisau, ležícího nedaleko Wroclawi…

Kromě naší šestičlenné skupiny, fungující pod skvělým vedením paní učitelky Doležalové, se zúčastnili také studenti z jazykového gymnázia F. X. Šaldy, z německého gymnázia a početná skupina z polských škol.

Díky seminářům jsme se mohli komunikativní formou seznámit s historií místního protihitlerovského odboje zvaného Kreisauer Kreis. Navštívili jsme spoustu míst spojených jednak s místním odbojem, ale také s berlínským Weisse Rose. Tématu seminářů byla věnována i část výletů do Schweidnitz a Wroclawi, kde jsme navštívili místa spojená s berlínským odbojem.

Vhledem k letošnímu výročí narození W. A. Mozarta byla pozornost věnována i hudbě. Studenti z polské hudební školy se na první pohled (a poslech) zdáli téměř nepřekonatelní, ale i přes to český večer, režírovaný společně s libereckými studenty, sklidil veliký úspěch a až nevídaný obdiv nejen ze strany studentů, ale i učitelů a profesorů konkurenčních škol. Představena totiž byla nejen vlastní básnická díla, ale i divadelní zpracování klasiky typu Erbenovy Polednice, několik českých písniček s doprovodem akordeonu a večer zakončil malý raut složený z typicky českých jídel, jako je kyselo, sádlo se škvarky, mazanec, utopenci, kynuté koláče a další.

Hlavní slovo měla samozřejmě literatura. Během několika dnů se všichni účastníci potýkali jednak s připravenými texty, ale i s náhodnými otázkami členů poroty a zkoušku podstoupila také schopnost orientovat se v cizím textu. Soutěžit se dalo v němčině, angličtině i ve francouzštině a tým našeho gymnázia toho plně využil. Porotu jsme zaujali také tím, že přednášená díla byla naše vlastní, čímž jsme prezentovali své názory. Kromě ostřílených a zkušených literátů se z Jablonce odhodlali změřit své schopnosti s mezinárodní konkurencí i čtyři studentky prvního ročníku a jejich odvaha se vyplatila.

Během těchto dnů jsme všichni měli možnost nejen ověřit kvalitu vlastního písemného a ústního projevu v jazyce, ale také tu byla skvělá příležitost se seznámit se studenty jiných škol a procvičit tak své komunikační dovednosti v praxi, což má v dnešním světě pro naše budoucí uplatnění téměř nevyčíslitelnou hodnotu.

Další ročník soutěže se bude věnovat česko-německým otázkám a je chystán na začátek příštího roku. Vzhledem k pestrému výběru jazyků, ve kterých se dá soutěžit, se může zúčastnit opravdu každý a zážitky, které si odvezete, jsou v mnoha směrech nepřekonatelné.

Názory účastníků:

Recitační soutěže v Polsku jsem se letos zúčastnil již po několikáté. Ovšem nentokrát tato akce předčila má očekávání. Skupinka 6 lidí, reprezentující naše gymnázium, si výborně rozuměla a v mnoha věcech se též vzájemně doplňovala. Celý mezinárodní týden se odehrával v polské vesnici Kreisau, kde jsme soupeřili s Poláky a Němci nejen v recitaci, ale také ve hře na hudební nástroje.

Program byl nabitý a také velmi rozmanitý. Přednášky, zabývající se problematikou Druhé světové války, byly doplňovány i exkurzemi do významných měst v okolí „Wroclav, Soélnica“ a další. Toto několikadenní soutěžení jsme strávili ve velmi přátelském prostředí, kde jsme také navázali mnohá přátelství (někdy jen rukama a nohama)..

Akce tohoto typu mohu případným zájemcům jen doporučit.

Šimon Matějovský (3.B)

Týden v Polsku obohatil mou německou slovní zásobu, protože jsme slyšeli mnoho přednášek v německém jazyce. Přednášky se týkaly hlavně protihitlerovských dopisů. Bylo to velmi zajímavé téma.

Pobyt v Polsku se mi velice líbil, poznala jsem mnoho nových lidí. I když jsme se pořádně spřátelili až několik dní před odjezdem, ráda bych je všechny viděla znovu. Myslím se, že takovéto pobyty jsou pro studenty velkým přínosem v procvičení jazyka.

Michaela Sukeníková (V5.A)