Požár ve škole, plno kouře ve vestibulu, strach

Požár ve škole, plno kouře ve vestibulu, strach

20. září 2016

Tak vypadal z pohledu učitelů a studentů průběh taktického cvičení hasičského záchranného sboru v naší škole dnes dopoledne…

V 9:14 byla vyhlášena evakuace školy. Potíž byla v tom, že únikové cesty byly zakouřené a nedaly se tak použít. Bylo třeba improvizovat. Navíc na chodbě byli zranění a spousta kouře. Přes to všechno se podařilo Randovku evakuovat bez použití zakouřených únikových cest za 4 minuty a 20 sekund. Vzhledem k podmínkám dobrý čas.

Vyhodnocení požárního poplachu a chování při něm proběhne v nejbližší době, ale již teď lze říci, že jsme si nevedli špatně. Je dobře si čas od času připomenout, jak se v případě ohrožení chovat. Třeba to jednou pomůže skutečnou krizi zvládnout.