Poznávací kurz Má vlast

Poznávací kurz Má vlast

23. září 2015

V pondělí 7. září jste mohli vidět před budovou naší školy partu nadšenců/šílenců oblečených ve (velice slušivém) sportovním oblečení…

Byli jsme to my, kvintáni, kteří se rozhodli jet s panem učitelem Janderou a Blahoutem na pětidenní poznávací kurz Má vlast.

První den nás čekalo neustálé stoupání. Nejprve jsme vyjeli k vodní nádrži Josefův důl, kde jsme si prohlédli přehradní hráz a poslechli si pár technických údajů od hrázného. Poté jsme zamířili k Památníku sklářství v Kristiánově. Zde jsme se alespoň na chvilku schovali před deštěm a ohřáli u dobových kamen. Zanedlouho jsme však již podstupovali výšlap směrem k Jizerce. Večer jsme se po náročném dni dozvěděli pár zajímavostí o hvězdách.

V úterý jsme absolvovali asi 50 km dlouhý výlet do srdce našich hor. Navštívili jsme například Protrženou přehradu, Čihadla či Smědavskou horu.

Ve středu jsme se přesunuli do Sedmihorek v Českém ráji. Cestou jsme postupně odhazovali vrstvy oblečení, ve kterém jsme byli navlečeni při odjezdu z Jizerky.

Čtvrtek se nesl ve znamení odpočinku od cyklistiky a všeho s ní spojeného, a tak jsme se vydali nasbírat si polodrahokamy a další šutříky. Po návratu do kempu jsme si je pak mohli nechat vybrousit zkušeným brusičem. Po večeři jsme se shromáždili v místní učebně a zkoušeli vydávat zvuky sov. Své schopnosti vydávat skřeky jsme si následně vyzkoušeli i v praxi.

V pátek jsme se již celí natěšení vraceli do Jablonce. I přes počáteční obavy z kopců a převýšení jsme nakonec přežili všichni ve zdraví. Po druhé hodině se již každý ubíral svou cestou domů.
I přes několik technických a zdravotních problémů si myslím, že se nám kurz podařil.

Na závěr nezbývá nic jiného, než poděkovat panu Janderovi a Blahoutovi za to, že nám během těchto pěti dní dělali techniky, plánovače tras a spolehlivé informátory aneb “bude to jen 30 km a po rovině”.