Předání daru Domovu a Centru denních služeb

Předání daru Domovu a Centru denních služeb

Předání daru Domovu a Centru denních služeb

19. prosince 2018

V pátek 14. prosince jsme se pod vedením paní učitelky Jitky Jungmannové a Zuzany Matoušové vydali do Centra a Domova pro mentálně nebo kombinovaně postižené, abychom zde předali peníze, které byly vybrány na vánočních trzích.

Když jsme dorazili, byli jsme uvedeni do jídelny, kde jsme peníze předali milé paní vedoucí centra Bc. P. Pilné.

Poté jsme se rozdělili na skupinky a během následujících  hodin jsme navštěvovali různé terapeutické místnosti, kde jsme s klienty pobyli, popovídali a něco si i vyrobili v připravených dílničkách. Naše návštěva potěšila obě strany a pro nás byla velice poučná. Překvapilo nás, jak radostně nás klienti přijímali a mnohé překvapili svou upřímností a i šikovností.

Jan Petrýdes, V1.A

 

Z adventních trhů na Randovce se již stala tradice, s potěšením chci poděkovat všem žákům, kteří na trhy přispívají svým výrobkem vytvořeným v hodinách výtvarné výchovy a samozřejmě děkuji i všem rodičům, přátelům školy, učitelům za zájem a příjemnou atmosféru, jež trhy doprovázela i letos.

V našem výtvarném stánku jsme letos na charitativní účel vybrali 5.600 Kč, celou částku jsme s radostí věnovali centru. Myslím ale, že jsme potěšili především tím, že jsme v předvánočním čase klienty navštívili a jsem velmi ráda, že bylo na jejich tvářích vidět nehranou radost z nových přátelství.  

Ještě jednou děkuji všem.

 

Jitka Jungmannová