Přijímací řízení do nesportovních oborů 2010

Přijímací řízení do nesportovních oborů 2010

24. dubna 2010

Ve čtvrtek 22. a v pátek 23. dubna 2010 se ve škole konají přijímací zkoušky 1. kola přijímacího řízení do nesportovních oborů…

Pro letošní rok podalo přihlášku ke vzdělávání v naší škole 114 žáků 5. tříd – zájemců o osmiletý obor a 101 žáků 9. tříd, kteří chtějí pokračovat ve čtyřletém gymnaziálním vzdělávání. Všichni uchazeči absolvovali testy z matematiky, obecných studijních předpokladů a českého jazyka vypracované společností SCIO.

Po důkladné kontrole zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení oboru Gymnázium (KKOV 79-41-K/41 – čtyřleté studium) a oboru Gymnázium (KKOV 79-41-K/81 – osmileté studium). Pro zpřehlednění situace po zkouškách je důležité, aby zákonní zástupci dodrželi některá organizační pravidla tak, aby bylo možné obsadit volná místa v následném odvolacím řízení.