Přijímací řízení do nesportovních oborů 2011

Přijímací řízení do nesportovních oborů 2011

27. dubna 2011

Ve dnech 26. až 28. dubna 2011 probíhá ve škole první kolo přijímacího řízení do nesportovních oborů

Pro letošní rok podalo přihlášku ke vzdělávání v naší škole 73 žáků 5. tříd – zájemců o osmiletý obor a 94 žáků 9. tříd, kteří chtějí pokračovat ve čtyřletém gymnaziálním vzdělávání. Všichni uchazeči absolvovali testy z matematiky, obecných studijních předpokladů a českého jazyka vypracované společností SCIO.

Po důkladné kontrole zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení oboru Gymnázium (KKOV 79-41-K/41 – čtyřleté studium) a oboru Gymnázium (KKOV 79-41-K/81 – osmileté studium).

Pro zpřehlednění situace po zkouškách je důležité, aby zákonní zástupci dodrželi některá organizační pravidla tak, aby bylo možné obsadit volná místa v následném odvolacím řízení.