Přijímací řízení do sportovního oboru

Přijímací řízení do sportovního oboru

13. ledna 2012

Ve dnech 12. a 13. ledna 2012 probíhalo ve škole první kolo přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou…

Přihlášku do něj podalo 38 žáků 9. tříd. čtyři z nich od zkoušek odstoupili, tři se ze zdravotních důvodů omluvili a budou konat zkoušky v náhradním termínu. Ke vzdělávání bylo přijato 29 uchazečů. Dva uchazeče nebylo možné přijmout pro nesplnění podmínek přijímacího řízení. Kompletní výsledkovou listinu zveřejnila škola na vývěsce a na svých webových stránkách v sekci Studium – Přijímací zkoušky.

Přijímací řízení v letošním roce výrazně zkomplikovalo to, že dnem 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona, která zásadně mění podmínky přijímání žáků ke vzdělávání ve středních školách. Se základními změnami byli uchazeči i jejich zákonní zástupci seznámeni ve čtvrtek 12. ledna při zahájení talentových zkoušek. Pokud ale mají žáci či rodiče jakékoli nejasnosti, je možné se obrátit s dotazem na naši školu buď telefonicky na čísle 483 737 613 nebo mailem na adrese gymrandy13@randovka.cz.