Přijímací zkoušky 2014

Přijímací zkoušky 2014

23. dubna 2014

Ve dnech 22. a 23. dubna 2014 proběhly ve škole přijímací zkoušky do nesportovních oborů…

Zájem studovat v naší škole projevilo 111 žáků pátých a 68 žáků devátých tříd základních škol. Všichni museli absolvovat testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů od společnosti SCIO.

Jejich výsledky byly zveřejněny v příslušné sekci ve čtvrtek 24. dubna 2014 v 10 hodin.