Přijímací zkoušky 2015

Přijímací zkoušky 2015

23. dubna 2015

Ve středu 22. a čtvrtek 23. dubna probíhaly ve škole přijímací zkoušky do nesportovních oborů…

Svůj zájem studovat v našem gymnáziu projevilo 98 žáků pátých a 82 žáků devátých tříd základních škol.

Výsledky přijímacích zkoušek byly v příslušné sekci zveřejněny v pátek 24. dubna 2015 v 10:00. Děkujeme všem, kteří se přijímacích zkoušek zúčastnili.