Čtyřiadvacítka zájemců absolvovala ve čtvrtek 7. ledna přijímací zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou…

Všichni museli absolvovat testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů připravené společností SCIO, a dále náročnou talentovou zkoušku ve zvoleném sportovním odvětví. V pátek 8. ledna 2016 pak byla zveřejněna výsledková listina. Nyní mají uchazeči 10 pracovních dnů na to, aby svůj úmysl vzdělávat se ve sportovním gymnáziu potvrdili odevzdáním zápisového lístku.