Přijímací zkoušky do sportovního oboru

Přijímací zkoušky do sportovního oboru

8. ledna 2016

Čtyřiadvacítka zájemců absolvovala ve čtvrtek 7. ledna přijímací zkoušky do oboru Gymnázium se sportovní přípravou…

Všichni museli absolvovat testy z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů připravené společností SCIO, a dále náročnou talentovou zkoušku ve zvoleném sportovním odvětví. V pátek 8. ledna 2016 pak byla zveřejněna výsledková listina. Nyní mají uchazeči 10 pracovních dnů na to, aby svůj úmysl vzdělávat se ve sportovním gymnáziu potvrdili odevzdáním zápisového lístku.