Přijímací zkoušky do sportovního oboru

Přijímací zkoušky do sportovního oboru

11. ledna 2013

Ve čtvrtek 10. ledna bylo ve škole zahájeno přijímací řízení 2013…

Svou přijíací zkoušku totiž skládali uchazeči o obor Gymnázium se sportovní přípravou. Tento obor je zařazen mezi obory s talentovou zkouškou, takže přijímací řízení probíhá každoročně již v lednovém termínu.

Z původně 28 přihlášených uchazečů se jich dostavilo 23, někteří se omluvili z důvodu nemoci a bude pro ně vypsán termín náhradní. Součástí přijímacího řízení v letošním roce byl i test Obecných studijních předpokladů, ve kterém měli uchazeči během 40 minut správně odpovědět na 20 otázek. Další částí byl test všeobecných pohybových dovedností, který probíhal ve školní tělocvičně a kde (jak vidíte na fotografiích) uchazeči předváděli jednotlivé činnosti v souladu s rozpisem
talentové zkoušky. Poslední částí přijímacích zkoušek pak byl test speciálních pohybových dovedností pro jednotlivé sporty. Uchazeči museli například předvést své sportovní nadání v míčových dovednostech (basketbal, odbíjená), tenisovém umění, cyklistické vyzrálosti, ale i atletických dovednostech (atletika, lyžování). Součástí speciálních dovedností pro biatlonový sport byla i střelba z malorážky vleže na terč. Atletické disciplíny probíhaly v hale na Střelnici, kde uchazeči předváděli nejen rychlostní disciplíny, ale také například vytrvalostní běh na 12 minut.
Obrazem všech těchto vědomostních a sportovních činností je pak uvedená výsledková listina, ze které si každý uchazeč může vyčíst, kde jsou jeho největší rezervy.
Všem úspěšným budoucím studentům naší školy přejeme mnoho úspěchů jak na poli sportovním, tak i studijním.