Přírodovědná exkurze

Přírodovědná exkurze

26. května 2007

Motto: Když se potkají tři sobi, tak se radost násobí..Skandinávie překvapovala … 25. května se studenti tříd 2.A,V6.A i 3.A vrátili z osmidenní „expedice“ ze Švédska, kde objevovali nejen krásy přírody, ale i jeho historii a současnou mentalitu Švédů ..

  • Veselé shrnutí profesora Blahouta…
  • Anglické ohlédnutí profesorky Kulhánkové…
  • Biologické okénko profesorky Rýdlové…

Koncem května vyrazila třída 2.A (doplněna studenty sexty a 3.A) pod vedením prof. M.Rýdlové, J.Kulhánkové a L.Blahouta na týdenní přírodovědnou exkurzi do Švédska. Cílem expedice bylo nejen poznávání flóry a fauny jižního Švédska, ale i životního stylu lidí tohoto regionu.

Ještě před odjezdem se studenti rozdělili do 3 – 4 členných skupinek. Tyto skupinky měly za úkol připravit prezentaci na téma, které si mohly vybrat z široké nabídky. Během pobytu pak studenti sbírali k danému tématu další materiál.

Výprava byla ubytována v penzionu Anneberg 25 km západně od Jönköpingu. Program byl velmi pestrý – každý den proběhlo 4 – 5 různých aktivit, z nichž poslední končila většinou až pozdě večer. Vyjmenovat všechny by zabralo příliš mnoho místa – omezím se na ty čistě biologické. Hned první den to byla prohlídka okolí nedaleké Gränny zakončená trajektem na ostrov Visingsö. Ten je znám svou specifickou flórou. Že je tu specifická i fauna se přesvědčil student Kuba V., když mu racek odnesl a snědl řízek. Prohlídka ostrova byla okružní. Tato skutečnost zřejmě sehrála rozhodující roli při ztrátě orientace studentky Nely K. Ta odmítala uvěřit, že jsme došli na stejné místo, odkud jsme vyšli. Teprve přijíždějící stejný trajekt ji definitivně přesvědčil.

Studentům se líbila i vycházka kolem jezera Svansö spojená s grilováním v přírodě na břehu jezera. Od pohledu na velikou vodní plochu nebylo daleko k nápadu na hezkou večerní soutěž dvojic – kdo vypije během jedné hodiny více litrů vody. Soutěže se zúčastnilo 6 dvojic. Vítězové vypili 7 PET lahví dobré švédské vody (10,5 l). Celkem se vypilo 54 l vody. O velkém fyzickém i psychickém vypětí účastníků svědčí nejen fotografie pořízené z tohoto mejdanu abstinentů, ale i skutečnost, že část vypité vody opouštěla trávicí trakt soutěžících za nedůstojných zvuků ve stejném směru, kudy do něj vstoupila.

I výlet do 350 km vzdáleného Stockholmu měl z větší části biologický obsah – navštívili jsme královské zahrady a odpoledne pak místní skanzen. V něm jsme poprvé uviděli živé losy, soby, rosomáky a další bizarní živočichy tohoto kraje. Na nádvoří královského zámku jsme si pro štěstí pohladili po hlavě sošku malého chlapce, což student Martin P. komentoval nevhodnou poznámkou, že se mu hlava leskne jako profesorovi X.Y.

Studenty následující den velmi zaujala mnohakilometrová procházka rozsáhlým rašeliništěm. Kam se hrabou Čihadla. Odvážlivci pak přenocovali v přírodě v lese ve velkém stanu. Los ale nepřišel.

Předposlední den jsme strávili v Göteborgu. Ve Slané zátoce si někteří naškrabali mořské řasy, ale dominantním zážitkem byla návštěva centra Universeum – několikapatrového skleněného pavilonu s tropickou faunou i flórou a interaktivními pomůckami. Ty byly zaměřeny na stavbu a funkce lidského těla a buněk.

Poslední den jsme se ještě cestou domů stavili v přírodovědném a technickém muzeu v Malmö.

Kromě uvedeného jsme ještě navštívili mnoho dalších místních zajímavostí, muzeí, kostelů, jeli jsme na kanoích po řece, prolezli jsme si dům pravého švéda souseda Stiga, …. Některé z plánovaných akcí jsme dokonce museli z časových důvodů vynechat. K nelibosti jednoho z členů vedení mezi ně patřila i návštěva pivovaru Carlsberg v Kodani. A to i přesto, že na ni měl student Ondřej K. připravenou prezentaci. Tu zakončil do mikrofonu v autobusu upřímným prohlášením, že mu moc chutná pito a že těší, až mu bude 18 let, aby mohl pít i pivo.

Velmi cenná byla i přítomnost majitele CK pana Z.Šmída na většině našich výjezdů – velký dík mu patří za to, že vydržel hodiny poutavě vyprávět o Švédsku a Švédech.

zaznamenal Švédskem a Švédy nadšený L.Blahout

Expedice Švédsko byla z mého pohledu velmi vydařená, a to nejen po stránce biologické, ale i jazykové. Studenti museli nenásilnou formou používat angličtinu po celý týden – setkávali se s ní v některých muzeích, při nákupu suvenýrů, potravin nebo kupónů v centru Liseberg. Nikdo ze zúčastněných určitě také nezapomene na poutavý výklad mladého průvodce ve Stockholmské radnici. Hlavně dívky obdivovali spíše průvodce než výklad samotný, ale i taková motivace může být v učení angličtiny přínosná :-) Snad každý si z naší cesty odnesl nebo alespoň potvrdil jeden velmi důležitý poznatek – angličtina je mostem přes jazykové bariéry a její znalost dnes není výhodou, ale nutností, a to nejen v anglicky mluvících zemích.

Na závěr bych ráda poděkovala paní profesorce Rýdlové za organizaci celé expedice Švédsko a studentům za bezproblémové chování – byl to opravdu příjemný a poučný týden. Jinými slovy – byl to týden nesoucí se v duchu „learning by doing“ :-)

Hei då!

Jana Kulhánková

Biologické okénko

Kromě toho, že se naše akce docela vyvedla snad po všech stránkách, ráda bych vyzvedla právě tu biologickou, kvůli které se pořádala.

Přijeli jsme, viděli jsme a poznali jsme… asi tak by se dal charakterizovat týden plný zážitků, který se odvíjel v prostoru mezi městy Stockholm, Göteborg a Malmö. Kdo ví, kde tato města leží, také ví, že zdolat takto velkou plochu po dobu právě jednoho týdne, byl výkon opravdu úctyhodný. A aby to nebylo málo, využili jsme různých skanzenů a univerzií k poznání míst dalších, třeba například vzdáleného Laponska..

Asi by bylo zdlouhavé psát, jak jsme zvědavě pátrali po severském losovi, v rašeliništích hledali ve Švédsku tolik žádané bahenní maliny nebo obdivovali všudypřítomné kachny a bernešky či kavky a havrany. Asi nejvíc napoví poznávačka, kterou určitě nepřehlédněte a vyřešte. Pojmenujte objekty na obrázcích (1-27) a přineste na besedu pojednávající o naší expedici, kterou uspořádáme koncem června. Pokud správně odpovíte můžete vyhrát některou z cen, připomínající navštívenou zemi.