Projekt ROPA

Projekt ROPA

7. ledna 2013

Kooperativní výuka je netradiční forma výuky, při které studenti musí spolupracovat, pomáhat si, rozdělit si práci, prostě táhnout za jeden provaz, aby výsledek a následné hodnocení práce bylo co nejlepší.

V předvánočním týdnu si kooperativní výuku v rámci projektu ROPA mohli vyzkoušet studenti kvarty.
Výuka, kterou si pro studenty připravila naše bývalá studentka Ing. Eva Hofmanová, byla věnována ropě a jejímu významu v každodenním životě. Při skupinovém řešení samostatných úkolů se studenti navzájem informovali o původu a těžbě ropy, jejích vlastnostech, zpracování a využití, ale i o ekologických aspektech s ropou spojených. Jednotlivé frakce ropy si prohlédli na laboratorních cvičeních, při kterých provedli drobné experimenty.
Jak se studentům projekt líbil o tom výsledky malé ankety.