Protidrogová prevence v naší škole

Protidrogová prevence v naší škole

Protidrogová prevence v naší škole

13. června 2022

V minulém týdnu navštívil školu příslušník Městské policie Jablonec nad Nisou pan Miloslav Lejsek, referent oddělení prevence kriminality, vzdělávání a informačních technologií. Studenty ve třídách V2.A a S1.A seznámil nejen s prací městské policie v našem městě, ale informoval je i o nových trendech šíření tabakismu mezi mládeží.

Mgr. Jan Žitný