Puškinův památník

Puškinův památník

8. dubna 2014

Ve středu 2. dubna proběhlo poprvé po 20 letech opět krajské kolo Libereckého kraje v Puškinově památníku..

Vypsané kategorie byly: recitace, zpěv a dramatické vystoupení.
Naše dívčí pěvecké trio ve složení: Zuzka Beerová (V8A), Petra Skirčaková a Eliška Valová (obě S1A) obsadily 3. místo (za klavírního doprovodu Kuby Vláška (V6A) a postoupily do celostátního kola.
Jakub Vlášek nejen skvěle doprovázel, ale i skvěle recitoval ruskou poezii a obsadil pěkné 4. místo.
Všem gratulujeme a přejeme úspěšnou reprezentaci školy v červnové Praze.