RANDOLYMPIÁDA 2009

RANDOLYMPIÁDA 2009

29. června 2009

Netradiční sportovní disciplíny byly náplní předposledního dne letošního školního roku…

…sprint s kufrem, běh s podonosem, skok daleký v holínkách, hrázolezení, hoď jak umíš, jízda na kolečkovém křesle, fotbalové dovednosti, skok vyskoký s batohem, hod na přesnost, 20x se tref do koše, in-line slalom, parkorienťák… to je výčet disciplín.

Každý účastník ráno obdržel kartičku a podle svého uvážení během dopoledne obešel discíplíny, ve kterých si věřil. Svým umístěním pak přispěl do celkového bodovéhou součtu své třídy.

Vyhlášení výsledků sportovního dne proběhne závěrečný den šk. roku 2008/2009.