Randovka vyšla ven

Randovka vyšla ven

16. března 2018

Gymnázium Dr. Antona Randy patřilo ke školám, které se zapojily do celorepublikové výstražné stávky #VyjdiVen. Půlhodinové akce, již iniciovali studenti středních a vysokých škol, se ve čtvrtek 15.3.2018 v přesné poledne zúčastnili všichni, kteří nesouhlasí s aktuálním chováním ústavních představitelů.

Před budovou gymnázia mohli studenti, učitelé i veřejnost podepsat výzvu, kreativně vyjádřit nesouhlas na chodník a nebo si v kvízu zjistit, jestli vlastně rozumí pojmům jako demise, komise GIBS a jiné. Hlavním smyslem snad ale zůstalo ukázat, že nám není degradace morálních hodnot a ústavních zvyklostí lhostejná.

Podpisy, kterých jsme sesbírali něco ke stovce, se posílají hlavním organizátorům. Ti v pondělí 19.3.2018 zanesou podepsané, či vytištěné výzvy, fotky a další dokumentaci senátorům a na podatelnu kanceláře prezidenta.

Děkuji mockrát vedení školy za kladný přístup a hlavně všem, kteří přišli a podepsali!

Za organizátory Natálie Šimůnková, V8.A