Republika stoletá

Republika stoletá

Republika stoletá

2. listopadu 2018

Kulaté výročí naší republiky oslavili studenti i učitelé společně v pátek 2. listopadu. Ráno ve vestibulu školy všechny vítala kapela a spolužáci i učitelé v dobových kostýmech. Po velké přestávce a přesunu do divadla pokračovaly oslavy slavnostním oceněním úspěšných studentů. Pozdravit je přišel náměstek hejtmana Libereckého kraje pan Petr Tulpa. Ceny jim pak předával náš první president – Tomáš Garrigue Masaryk v doprovodu zástupce Sokolů.

Celým stoletím existence naší republiky pak provedli přítomné žáci a studenti z deseti základních uměleckých škol Libereckého kraje. Představení „O životě jedné republiky “ sklidilo zasloužený úspěch a v  některých okamžicích hnalo slzy do očí.

Inu povedlo se to. Dík za to patří všem, kteří svým dílem k oslavám přispěli.

Tomáš Hofrichter