Setkání ředitelů sportovních gymnázií České republiky

Setkání ředitelů sportovních gymnázií České republiky

7. října 2008

V pondělí 6. a úterý 7. října 2008 se konalo v naší škole celostátní setkání ředitelů gymnázií se sportovní přípravou…

Hlavním cílem setkání bylo hledat odpověď na otázku, jakým způsobem budou gymnázia v nadcházejícím období financována. Kromě ředitelů a zástupců ze 14 gymnázií přijali pozvání i Mgr. Petr Doležal, náměstek hejtmana Libereckého kraje pověřený vedením resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, Pavel Ploc, předseda Podvýboru pro mládež a sport Parlamentu České republiky, Doc.PhDr. František Dvořák, CSc, místopředseda Českého olympijského výboru, PaedDr. Miroslav Vosyka, ředitel Odboru sportu MŠMT, RNDr. Robert Gamba, vedoucí OŠMTS krajského úřadu Libereckého kraje a další hosté. Všichni zúčastnění potvrdili význam sportovních gymnázií při výchově talentů a hledali společně způsob, jak systémově vyřešit financování sportovní přípravy v příštím období.

Reportáže z našeho jednání odvysílala celoplošná ČT1 i regionální RTM.