Setkání vítězů ankety Zlatý Ámos

Setkání vítězů ankety Zlatý Ámos

10. října 2012

…proběhlo 4. a 5.října 2012 v Praze při příležitosti zahájení 20.ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele.

Na setkání reprezentoval naši školu PaedDr. Luboš Blahout – vítěz této soutěže z roku 2005. A jaké zážitky si ze setkání přivezl?

„Setkání začalo v krásném sále Škodova paláce, sídle magistrátu Prahy 1. U mikrofonu se postupně vystřídali ministr školství Petr Fiala, akademik Václav Pačes, senátor a stínový ministr školství Marcel Chládek, známý psycholog Jan Cimický a ředitel soutěže Slávek Hrzal. Účast těchto celebrit nejlépe vypovídá o rostoucí prestiži soutěže. Po rautu jsme se přesunuli na zámek Berchtold kousek za Prahou. Tady nás čekalo povídání Mudr. J.Cimického o stresu. Po následném vyplnění dotazníku a sečtení bodů to chvíli vypadalo, že si některé z nás rovnou odveze s sebou. To se nestalo, ale poradil nám několik protistresových technik. Druhým důležitým počinem na zámku Berchtold bylo založení Klubu Zlatých Ámosů. O charakteru tohoto sdružení snad nejlépe vypovídá paragraf 8 stanov:“Klub Zlatých Ámosů je jedinečnou a vysoce organizovanou hmotou s tak velkým myšlenkovým a emocionálním potenciálem, že nemusí být nikde oficiálně registrován.“ Druhý den dopoledne nás přijal v Senátu ČR jeho předseda Milan Štěch. Předložili jsme mu návrh, aby se Mezinárodní den učitelů stal v ČR aspoň významným dnem, když už ten Komenský byl Čech (no a za pár let to zkusíme na státní svátek). Celé setkání Zlatých Ámosů bylo zakončeno slavnostním obědem v restauraci Kampa na pozvání šéfredaktorky týdeníku „Školství“ Karly Tondlové a předsedy ČMOS PŠ Františka Dobšíka. Tam se s námi rozloučil i dlouholetý předseda poroty Zlatého Ámose Jan Cimický, který nás celé dva dny doprovázel. Kéž by se, říkal jsem si cestou domů, dostala celému učitelskému stavu alespoň část vážnosti a noblesy, jaké se dostalo nám, na tomto setkání.“

Nenajde se v našem pedagogickém sboru případný následovník kolegy Blahouta?