Seznamovací kurz 2019

Seznamovací kurz 2019

Seznamovací kurz 2019

12. září 2019

…aneb jak to letos probíhalo.

 

V úterý dopoledne jsme se sešli u hotelu Kavka, kde jsme zahájili náš třídenní pobyt krátkou procházkou. První den k večeru jsme hráli seznamovací hry.  

Druhý den (středa) jsme dopoledne probírali školní řád atd.  Na odpoledním programu byl výšlap na Kalich. Chvíli nám trvalo, než jsme se vyhrabali nahoru, ale nebylo to tak dlouhé. Nahoře jsme se občerstvili a čekala nás cesta dolů. Večer jsme si poslechli přednášku o dospívání, která byla nakonec skvělá.  

Ve čtvrtek následoval pouze dopolední program – třída baví třídu. Třídy si připravily program pro ostatní třídy. Po hrách už jsme si jen udělali společnou fotku a kolem 13.00 následoval odjezd.

 

Anežka P., 1. A