Seznamovací pobyt v době koronavirové

Seznamovací pobyt v době koronavirové

Seznamovací pobyt v době koronavirové

16. září 2021

Letošní školní rok zahájily nastupující ročníky opět na Malé Skále v hotelu Kavka, kam se přesunuly hned po úvodních hodinách ve škole 1.září. Seznamováním strávily tři krásné slunečné dny v příjemném prostředí maloskalské přírody. Kvůli současné pandemické situaci byly třídy ubytovány do různých pater hotelu a jejich program se nesměl prolínat.

Jako první čekalo studenty sezení se školní psycholožkou a základní seznamování s novými spolužáky. Těsně po večeři následovala zajímavá přednáška o dospívání. Druhý den byl věnován procházce na Žlutou plovárnu a výletu na Besedické skály. Večer nechyběl táborák s opékáním buřtů. Poslední den se třídy rozloučily programem, který byl zaměřený na další vzájemné seznamování, a pohledem na Malou Skálu ze zříceniny skalního hradu Vranov.

Kurz byl zakončen výborným obědem, ke kterému byl servírován řízek s bramborami. Poté si rodiče odváželi své nadšené děti zpět domů.

A. Sochorová a S. Marcinová, 1. A