Školní kolo soutěže v anglickém jazyce – nižší gymnázium

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce – nižší gymnázium

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce – nižší gymnázium

1. února 2024

V pátek 26.února 39 studentů nižšího gymnázia změřilo své síly ve školním kole soutěže v anglickém jazyce.

Po absolvování písemné části (poslech s porozuměním a práce s textem) prošlo sedm studentů tercie a kvarty a tři studenti primy a sekundy do ústního kola, kde předvedli své dovednosti a schopnosti v mluveném projevu.

Porota byla postavena před nelehký úkol vybrat ty nejlepší, výkony všech byly skvělé a znalosti velice vyrovnané.

Z každé kategorie postupuje jen ten nejlepší, ti mladší do okresního kola, které je organizováno pouze pro studenty 7.tříd a víceletých gymnázií a starší postupují přímo do krajského kola.

Výsledky školního kola:

I.kategorie – prima,sekunda

1. Amálie Vávrová V1.A
2. Hana Fielko V2.A (postupuje do okresního kola)
3. Vojtěch Lahoda V1.A

II. kategorie – tercie, kvarta

1.Tomáš Török V3.A
2.-3. Markéta Malátová V4.A , Ondřej Rach V3.A

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním a krajském kole