Školní rok 2011-2012 zahájen

Školní rok 2011-2012 zahájen

5. září 2011

Ve čtvrtek 1. září 2011 začal nový školní rok. Do lavic Randovky usedli opět žáci a žákyně všech šestnácti tříd včetně těch, kteří své vzdělávání na gymnáziu tímto dnem zahájili. Po prázdninách čekalo na všechny několik novinek.

Z kapacitních důvodů došlo k výměně multimediální učebny s učebnou výpočetní techniky, kterou lze nejlépe vyjádřit soustavou rovnic M68=M37 a I37=I68. Tímto krokem se zároveň podařilo situovat obě učebny výpočetní techniky do jedné části budovy a zjednodušit tím jejich obsluhu a údržbu.

Zásadních změn doznala podoba studentských šaten. Byly odstraněny staré drátěné klece, které již dávno nesloužily původnímu účelu, celý prostor se otevřel, a žákovské skříňky jsou tak lépe přístupné. Zároveň se podařilo soustředit šatní skříňky nesportovní části školy do jedné části prostoru, což otevírá možnost vybudovat v budoucnu v jeho zbytku například šatny pro sportovce.

Třetí podstatnou změnou je přesunutí stánku s občerstvením do nových prostor. K tomuto kroku vedla především snaha o zlepšení kultury prodeje. Spolu se změnou prostor dochází od 1. září i k úpravě prodejní doby a k rozšíření nabízeného sortimentu.

Nezbývá než si přát, aby byl nově začínající školní rok pro naši školu a všechny její žáky, učitele i přátele klidný a hlavně úspěšný.