Skvělé výsledky studentů u zkoušek Cambridge English

Skvělé výsledky studentů u zkoušek Cambridge English

28. února 2017

Za mimořádný výkon se v pondělí 27. února neudílely jen ceny Akademie Oscar, ale i Cambridge certifikáty velmi úspěšným absolventům prosincových zkoušek…

Zkoušku Cambridge English First na úrovni B2 složili tito studenti:

Eliška Hušková 179 – Grade B, Filip Novák 183 – Grade A,  Michaela Martínková 172 – Grade C. Filip Novák absolvoval s vyznamenáním – na certifikátu mají potvrzenou úroveň C1 dle Evropského referenčního rámce.

Zkoušku Cambridge English Advanced na úrovni C1 složili všichni absolventi s vyznamenáním a na certifikátu tedy mají potvrzenou úroveň C2:

Klára Faistauerová 201 – Grade A, Veronika Formanová 200 – Grade A, Michal Puchrik 204 – Grade A, Tereza Šikolová 202 – Grade A, Filip Tichý – 206 – Grade A.

Úspěšní držitelé Cambridge certifikátu, mezinárodně a celoživotně platného dokladu o znalosti cizího jazyka, teď mají konkurenční náskok před svými vrstevníky. Věřím, že jim certifikát pomůže v dalším studiu třeba i mimo ČR. Nestává se často, aby studenti jedné střední školy složili zkoušky s tak mimořádnými výsledky.